Rreth

Kompanise tonë

Cadi Cleaning

Rreth Nesh

Cadi Cleaning

Ndërmarrja prodhuese “Cadi Commerce” Export Inport nga Ferizaj Kosovë është themeluar që nga viti 1974. Në atë kohë njihej me emrin “KORZO” ku zhvillonte veprimtarinë prodhuese me makina dhe vegla po të njejtës kohë.
Në ndërmarrjen tonë punojnë puntorë me kualifikime përkatëse dhe me përvojë shumë vjecare nga trajnimet në vendet Europiane, gjithashtu veprimtaria kryesore është e fokusuar për prodhimin e këtyre kategorive sic jane: Fshesa, Brusha, Xhogera, Lopata, Kova, Goma, Mopa Etj. të gjitha këto produkte për pastrimin e ambientit të mbrendshëm dhe të jashtëm.

Tani kompanija jonë posedon teknologjinë më të fundit dhe më të avancuar ku veprimtaria jonë zhvillohet ne hapsirë me një sipërfaqe totale prej 5000m2. Produktet e tona eksportohen në tregjet e më shumë se 10 shteteve të rajonit në Ballkan dhe Europë.

■ MISIONI:

Qëllimi ynë është plotësimi i nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve duke i’u ofruar produkte dhe shërbime të cilesise së lartë dhe me afat sa ma të shpejtë kohorë. Çelëisi I suksesit tonë është identifikimi dhe përmbushja e cdo nevoje të konsumatorit me profesionalizëm maksimal dhe me teknologji moderne.

■ VIZIONI:
Pasi që kompanija Cadi Commerce është lider në tregjet e rajonit si Vizion primar për ne është rritja e Exportit në tregjet Ndërkombëtare. Si Vizion i yni është vazhdimi I avancimit të teknologjisë dhe rritjen e asortimentit të Produkteve.
■ CILËSIA E PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE:
Cilësia dhe efiqienca e Produkteve dhe Shërbimeve tona është e lidhur ngushtë me stafin me përvojë shumë vjeqare si dhe Teknologjinë e avancuar të cilën e posedon Kompania jonë, Produktet tona prodhohen me standarde Europiane.
FSHESA
BRUSHA
KOVË
LOPATA DHE FSHESA
XHOGERA DYSHEMEJE
GOMA
BRUSHA TE FORTA
BRUSHA TOALETI

Lokacioni

Magjistralja Prishtinë - Ferizaj